BETINI, SIA
Reģ. Nr. 40203325035
Adrese: Hanzas iela 6-21, Rīga, LV-1010
Tālrunis: + 371 27999999
E-pasts: [email protected]


ATTEIKUMA VEIDLAPA

FIZISKĀM PERSONĀM

Šī veidlapa ir paredzēta, lai izmantojot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredzētās patērētāja atteikuma tiesības, vienpusēji atkāptos no Distances līguma, kas noslēgts ar pārdevēju BETINI, SIA vienotais reģistrācijas numurs 40203325035 , juridiskā adrese: Hanzas iela 6-21, Rīga, LV-1010.  Aizpildītu atteikuma tiesību veidlapu kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu lūdzam nosūtīt uz BETINI, SIA , Hanzas iela 6-21, Rīga, LV-1010 , e-pasts: [email protected]

Saņemto preci 14 dienu laikā lūdzam nosūtīt vai nogādāt BETINI, SIA , Hanzas iela 6-21, Rīga, LV-1010

Informācija par patērētāju 

Vārds, uzvārds __________________________ 

Adrese _________________________________

E-pasta adrese _________________________

Tālruņa numurs ________________________ 

Pasūtījuma Nr.   Pirkuma datums Saņemšanas datums   Preces nosaukums                               
    
    
    


Patērētāja paziņojums par atteikumu: paziņoju, ka vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par iepriekš norādītās preces iegādi. 

Datums: ______________                       Paraksts:____________________

 Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu 

Jums ir tiesības atteikties no iegādātajām precēm vai samainīt tās 14 dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas šādos gadījumos:

  • Prece nav lietota;
  • Prece  r iepakota oriģinālajā iepakojumā ar oriģinālajām preču zīmēm un pilnā komplektācijā;
  • Prece nav sasmērēta, saburzīta vai citādi bojāta.

Preces var atgriezt, atsūtot tās pa pastu uz zemāk norādīto adresi. Precēm jābūt nelietotām un nesabojātām, un sūtījumam jāpievieno izdrukāts pasūtījuma apstiprinājums. 

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no noslēgtā Distances līguma, neminot iemeslu. 

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī oficiāli noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mums - BETINI, SIA adrese: Hanzas iela 6-21, Rīga, LV-1010, e-pasts:  [email protected], tālrunis: +371 27999999 – ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma.  Jūs varat izmantot iepriekš norādītās atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti. 

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. 

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas 

Atpakaļ sūtīšanas izmaksas sedz klients.

Izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu Pircēja atteikuma dēļ sedz Pircējs.

Gadījumos, ja konstatētas piegādāto preču nepilnības vai preču ražojuma brāķis, Pārdevējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču apmaiņu vai atgriešanu.

Gadījumā, ja Pircējs vēlas veikt preču apmaiņu, tad izdevumus, kas saistīti ar preču apmaiņu (apmainītās preces atkārtotas sūtīšanas izmaksas  sedz Pircējs. Pircējam tiek izrakstīts rēķins par atkārtotu piegādi preču apmaiņai atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam.

KUMELĪTE (BETINI, SIA) atmaksās saņemto naudu maksātāja kontā 3 darba dienu laikā no dienas, kad būs saņemtas atgrieztās preces, taču dažos gadījumos naudas atmaksa var aizņemt līdz 14 dienām.

Lūdzu, pēc Atteikuma veidlapas aizpildīšanas un nosūtīšanas mums, nosūti atgrieztās preces kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu uz:

E-veikala preču atgriešana
BETINI, SIA
Hanzas iela 6-21, Rīga, LV-1010